Undersøker institutt etter påstander om fryktkultur

Alle ansatte er intervjuet og forholdet de har til ledelsen er undersøkt. Bakgrunnen er alvorlige meldinger om arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet.

Kunstakademiet i Trondheim er ett av fire institutt ved Fakultet for arkitektur og design på NTNU.   Foto: Joakim Slettebak Wangen

Før sommerferien skrev Adresseavisen om problemer ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Studenter og ansatte fortalte om manglende kommunikasjon og informasjon, svak faglig kvalitet og et dårlig arbeidsmiljø.