Men musikken stilnet ikke helt

Når 2020 er over vil Per Ole Hagen ha fotografert rett under 100 konserter.

Mot normalt: Per Ole Hagen har fotografert litt under hundre konserter i år. Det er godt under det halve av et normalår.  Foto: Kim_Nygaard

Det høres ganske mye ut, men normalen de siste årene har ligget på rundt 250 konserter. Det er de store festivalene som vanligvis drar antallet oppover, men de har det vært atskillig færre av dette unntaksåret.