Koronaen førte musikertvillingene sammen igjen

Mens Ingebrigt har hatt base i USA og reist verden rundt og spilt konserter de siste 20 årene, har tvillingbror Åsmund satt sitt preg på trøndersk musikk- og teaterliv.

Tvillingbrødrene Åsmund Flaten (til venstre) og Ingebrigt Håker Flaten har valgt hver sine musikalske retninger. Men nå bor de i samme by for første gang på mange år. Og kanskje blir det et musikalsk samarbeid også?  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

De vokste opp sammen på gård i Oppdal og har begge blitt sentrale musikalske drivkrefter innen hver sine miljøer.