Velferdsstaten legges i grus

Jeg var begeistret for Lena Anderssons «Sveas sønn», men tenner ikke like mye på den frittstående oppfølgeren «Datteren».

Lena Andersson skriver om en families, og dermed dent svenske «folkhemmets», veldferdstatens, oppløsning.   Foto: Gyldendal

Tidslinjene i de to romanene overlapper delvis. Datteren Elsas oppvekst styres av farens ideelle krav. Sveas sønn og Elsas far Ragnar tror på framskrittet i alle dets fasetter og er lojal mot alt sosialdemokratene står for. Om en ikke skiller seg ut og gjør rett og skjel for seg, vil det gå en vel.