Private kulturskoleaktører fortviler:

Foreldregruppa ordnet spleiselag da ungenes kulturtilbud sto i fare

Danseskolen mistet flere hundre elever og musikkskolen frykter å måtte kutte i tilbudet.

Eine Grøtte Fosshaug og Ida Mjåset Johansen spiller begge i forestillingen «Ulven», og finner mye glede i å være en del av Musikalfabrikken. Torsdag hadde de kostymeprøver sammen med fabrikksjef Grethe Kosberg.   Foto: Kim Nygård

Koronakrisen har rammet de private kulturtilbudene for barn og unge hardt.