- Hvorfor kan Ikea samle tusener, når Sentrum scene ikke får samle mer enn 100 eller 200?

Daglig leder i Trondheim Jazzfestival, Ernst Wiggo Sandbakk, mener antallsbegrensningene framstår som både ulogisk og urettferdig.

- Alt er bedre enn 20 i publikum som er tillatt akkurat nå, sier Ernst Wiggo Sandbakk, en knapp måned før Trondheim Jazzfestival starter. -   Foto: Morten Antonsen

Årets Jazzfest går fra 5. - 9. mai. Etter statsminister Erna Solbergs redegjørelse for stortinget i dag, vil første trinn i gjenåpningsplanen komme i neste uke. Det vil si at vi går tilbake til samme nivå av restriksjoner som vi hadde før 25. mars. For Jazzfest betyr dette at festivalen kan gjennomføres med inntil 100 personer i publikum på tilviste plasser.