Nye tilskudd til serveringsnæringen:

- Det som blir viktig nå, er at man ikke behøver å være jurist for å søke

Utsatte bedrifter i serverings- og restaurantnæringen i Trondheim kan fra i dag søke tilskudd fra kommunen.

Formannskapet vedtok onsdag denne uka hvordan de 19 millionene som Trondheim kommune har mottatt fra den såkalte kommunemilliarden skal fordeles.   Foto: Christine Schefte

Formannskapet i Trondheim vedtok onsdag at 19 millioner, som til nå er tildelt fra Stortingets pott på 1,750 millioner, skal deles mellom bedriftrettet støtte og fellestiltak for å fremme økt aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene og handelsnæringene i Midtbyen. Formannskapet sluttet enstemmig opp om kommunedirektørens innstilling.