Lekkert fra krigens gråsoner

Særdeles velkledd og lekkert anrettet spiondrama fra Japan med en touch av Hitchcock.

Velkledd: Yû Aoi(t.v) og Issey Takahashi som japansk ektepar viklet inn i flere sider av andre verdenskrig i «Spionens kone».  Foto: Fidalgo AS