Fant 1500 år gammelt keltisk bøttebeslag på Skatval

Forrige helg gjorde gruppa Metalldetektorbrødrene i Stjørdal et sensasjonelt funn fra vikingtida.

Dette bøttebeslaget er trolig fra år 500-700 og er knyttet til keltisk religion, der de ofret mennesker til gudene. Beslaget ble funnet ved hjelp av metalldetektor på Skatval forrige helg. Beslaget har hode på over- og undersiden, og har fellestrekk med et bøttebeslag som ble funnet i Osbergskipet.   Foto: Privat

Det keltiske bøttebeslaget er for lengst levert fylkesarkeologen, og akkurat nå ligger det hos Vitenskapsmuseet, NTNU. Bak funnet står de tre brødrene Jørgen, Preben og Joakim Korstad og «halvbroren» Håkon Beistad, og sammen utgjør de Metalldetektorbrødrene i Stjørdal.