Trondheimsfestival klager på 8,1 mill. i koronastøtte

Festningen fastholder at søknaden deres på nesten 21 millioner kroner bør gå gjennom i sin helhet.

Behandlingen av Festningen AS sin koronasøknad fortsetter etter at arrangøren klagde på Kulturrådets vedtak. 

En økning i kapasiteten på flere tusen publikummere lå til grunn for den store søknadssummen. Det er dette som nå står i sentrum av uenigheten mellom Festningen AS og Kulturrådet.