- Det må ikke være et helt nytt kulturhus til mange millioner kroner

Kulturskolelærerne Jan Erik Lund og Viktor Stavrum savner tilrettelagte rom for kulturskolen.

Jan Erik Lund og Viktor Stavrum er kulturskolelærere i Orkland kommune, og savner faste rom for undervisning.   Foto: Jonas Olsen Withbro

– Problemet er ikke at vi må reise rundt til forskjellige skoler. Da får jeg dratt dit elevene er, og det er praktisk for dem. Det er sånn det skal være. Det er at vi ikke har den typiske «basen», der musikkutstyret får stå og ansatte kan møtes.