Legg fordommene til side!

Joralf Gjerstads salme-livsverk er svært godt ivaretatt i det som er Chand Thorsviks uten sammenligning sterkeste musikkalbum.

Chand Thorsvik har gitt ut sitt desidert sterkeste album, basert på salmetekster av hans avdøde kamerat Joralf Gjerstad.  Foto: Richard Sagen

På tampen av april i år, timet til Joralf Gjerstads 95-årsdag, ble dette albumet utgitt.