Avlyser storfestivalen på Festningen

Etter å ha tviholdt på håpet om festival, bestemte styret seg i helga for å avlyse festivalen.

Festningen-festivalen så ingen annen utvei enn å avlyse årets festival.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Festivalsjef for Festningen-festivalen, Hermann Ørn Vidarsson, sier at de hadde ikke lenger noe valg, da regjeringen utsatte gjenåpningsplanens trinn fire.