Ble helt satt ut av den kvinnelige imamen med bevæpnet politi på slep

2020 var unntaksåret, med digital kultur og minimalt med fysiske treff. I år «restartet» Olavsfest med de største publikumsarrangementene som har vært i Trondheim siden koronaen brøt ut.

Festivalsjef for Olavsfest Petter Fiskum Myhr og Vigdis Myhr under konserten med Stefan Sundström i Borggården.   Foto: Kim Nygård

I 2019 var Olavsfest-budsjettet på 10 millioner. I år var det på 2 millioner.