Da Olav Gjærevoll døde, fikk datteren en oppgave

Botaniker og politiker Olav Gjærevoll ga ut boka «Fjellflora» i 1952, nå er det datteras ansvar å holde den i livet.

Olav Gjærevoll brukte mye tid til fjells for å kartlegge fjellfloraen.   Foto: SØLVI SAND

- Da han spurte sa jeg ja. Det er en glede for meg å fortsette å ha ansvaret for fjellfloraen, sier Inger Gjærevoll.