En frisk og viktig stemme

Velartikulerte, utsøkt poetiske, sterke dikt om å leve i spennet mellom to kulturer.

Priya Bains har aner fra India, er oppvokst på Flatåsen og bor nå i Oslo. I debutsamlingen sin formidler hun et liv i spenn mellom to kulturer.  Foto: Håvard Jensen

Mors «liv handler om frarøvelse / plyndring og vold / hud og hår og metall / mitt liv må handle om å ta tilbake / det stjålne fra mors liv / grave meg ut / med restene av mine hender», skriver debutant Priya Bains i et dikt som også er en programerklæring, og det blir umulig ikke å referere til Yahya Hassan.