Gnistrer av isolasjon og fremmedhet

Krevende dikt om å observere seg selv i en utrygg verden, om forsøket på å agere naturlig, og om den selvutslettende prosessen dette i lengden er.

Krevende dikt: Debutant Ida Frette kommer fra Trondheim, og bor i Roma og København. Hun skriver ambisiøse dikt med stor grad av selvrefleksjon.  Foto: Dirk Vogel

Diktdebutant Ida Frettes «Perverst navn» er ifølge en presentasjon i Bok 365 «en løpende og inntrengende dialog mellom to stemmer, en samtale mellom to personer i en vanskelig, varig og nær relasjon som snakker til, om og på tvers av hverandre.» Videre at det «handler om makt, ulikhet og ubalanse».