Mens Emily (19) føder, sitter barnefar Pablo i politiavhør

Sterk og skarphugd roman om å finne verdien i det livet man har.

Særegen stemme: Maria Navarro Skaranger markerer seg med sin tredje roman som en av Norges mest særegne og betydelige forfatterstemmer.  Foto: Io Sivertsen

Emily er 19 år.