Flyktning med tattis som pass til Europa

Syrisk flyktning selger ryggen til et bilde av en toppkunstner og får opphold i Europa.

Kunstneren og kroppen, eller Koen de Bouw og lerret.  Foto: Another World Entertaintment AS