Tildelt sørsamisk kulturpris

Kulturformidleren Cecilia Persson og presten Bierna Leine Bientie er tildelt den sørsamiske kulturprisen.

  Foto: Vaino Rensberg

Prisene ble i helgen delt ut av avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo under den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah på Røros.