Gikk seks millioner i overskudd i 2020 uten å arrangere festival

Festningen AS sitter igjen med omtrent like mye i overskudd etter 2020 som de gjorde i festivalåret 2019.

Selv om folk ikke strømmet til Festningen får den årlige festen verken i år eller i fjor, sitter festivalen igjen med overskudd.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Festivalen Festningen på Kristiansten festning ble både i fjor og i år avlyst som følge av pandemien. Likevel sitter festivalen igjen med omtrent det samme overskuddet i 2020 som de gjorde i 2019, da det ble arrangert festival.