Den dårligste og fæleste kongen Norge har hatt

En saga-fabel som er tradisjonstro i formen, på godt og vondt.

Jan Ove Ekeberg har skrevet sin femte og siste bok i serien om Harald Hardråde, den siste vikingekongen.  Foto: Julie Pike

Med dette femte bindet i serien avslutter Jan Ove Egeberg sin romanserie over Harald Hardrådes levnetsløp.