- Vi ser de har levert til Bergen. Vi savner tilsvarende engasjement rundt Trondheim

Heller ikke neste år blir Olavshallen prioritert på statsbudsjettet.

Direktør i Olavshallen Ann Elisabeth Wedø forventer økt satsing på Trondheim og regionene.   Foto: Richard Sagen

I fjor søkte Olavshallen AS Kulturdepartementet om et tilskudd på 40 millioner kroner under tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg. De fikk ikke innvilget søknaden på årets statsbudsjett og tirsdag ble det klart at heller ikke neste år er de prioritert på statsbudsjettet.