Han fanger en stemning man opplever som viktig og riktig

Rune F. Hjemås' novellesamling «Klimaendringer» tar for seg temaet i vid forstand.

Rune F. Hjemås gir ut to bøker samtidig: Barneboka «Ein bror i verdsrommet» og novellesamlinga «Klimaendringer.» Begge er skrevet i Trondheim kommunes forfatterbolig Adrianstua.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

Bokas tittel er ikke hentet fra noen av novellene i samlingen, men er en god sammenfatning av tematikken i de svært ulike tekstene. Novellene tar for seg klimaendringer i vid forstand, fra hendelser med ekstremvær til skildring av parforhold som går i oppløsning. Det handler om et her og nå, uten forsøk på å gjøre settingen tidløs. Handlingene finner også sted på konkret angitte steder.