Geitmyra Credo får ikke innvilget midler fra kommunebudsjettet

Geitmyra Credo har søkt om 3,5 millioner fra kommunebudsjettet, men har fått avslag. Matkultursenteret for barn- og ungdommer ser å på en usikker fremtid dersom ikke noe skjer.

Trond Åm og Heidi Bjerkan og ved Credo Geitmyra.  Foto: Rune Petter Ness

- Men så smak på det da!