Slik mener Plinga det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design bør bli

Erling Plinga Johansen har latt seg inspirere av moderne museer over hele verden og laget skisser som viser hvordan Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet kan bygges ut.

Erling Plinga Johansen ser for seg en utvidelse av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum bak Rådhuset.  Foto: Espen Bakken

Det har satt sine spor at han vokste opp på Bakklandet i en tid da kommunale bygninger forfalt, uten at noen tok grep. Som en av mange deltok han i protestaksjoner mot riving av de gamle husene på slutten av 1970-tallet, og på folkemøter for å få dem gjenoppbygd. Slik startet interessen for arkitektur og byutvikling hos kulturpersonligheten og musikeren Erling Plinga Johansen.