Følsomt og opprivende om overgrep

Overgriperne lever ennå. Linn Ullmann har valgt å anonymisere dem. For henne er ikke det viktigste å få noen dømt, men å nøste opp i et liv som rives i stykker av indre konflikt.

Sjangeroverskridende: Linn Ullmann gir oss innblikk i et brorskap av voksne menn som forsyner seg av unge jenter.  Foto: Kim Nygård

En kald natt i 1983 flakker en jente med døpenavnet Karin omkring i Paris gater.