Når livet mister sin mening

Meningen med livet, poenget med det hele, utforskes i all sin kompleksitet og enkelhet i finstemt oppsetning.

Mange spørsmål, få svar: Terje Ranes (foran) og Tore B. Granås i Eg er vinden.  Foto: Espen Storhaug

To menn i en båt, den ene er full av konkrete spørsmål, den andres svar er nølende og tvetydige.