Gir seg på topp

Hallbjørn Rønnings avskjedsforestilling etter hele 46 år ved Trøndelag Teater er nok også en av de flotteste oppsetningene han har vært inolvert i.

Sterk avskjed: Hallbjørn Rønnings avskjedsforestillng er sterk og personlig.  

«Vinterreise» er en svært personlig forestilling, preget av Rønnings interesse og forkjærlighet for tysk og østerrisk kulturarv generelt og for lieder-tradisjonen spesielt.