Byantikvaren vil flytte politikerne i Trondheim og lage nytt museum i rådhuset

De er ikke i tvil. Byantikvaren i Trondheim mener at det eneste reelle alternativet er å utvikle museene der de ligger i dag.

Antikvar Roy Åge Håpnes og byantikvar Mette Bye er positive til en utvidelse av begge museene, men tror på løsningen med å ta i bruk rådhuset i tilknytning til Kunstindustrimuseet for å få til et nytt museum for kunst og design i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Men for å få til 11 000 kvadratmeter, som er det arealet Museene i Sør-Trøndelag (MiST) mener de to museene har behov for, må politikerne ut av dagens rådhus.