- Det er veldig i tiden å hylle skeiv kjærlighet og seksualitet

De ser det i kunstfeltet, og i samfunnet ellers. Nå definerer vi selv hva glede og nytelse er, uten å ta hensyn til hva andre mener.

Trondheim: Ny stor utstilling ved Kunsthall Trondheim som tar for seg seksualitet og natur med verk av ni kunstnere fra hele verden. Bilder av Stefanie Hessler, Kaja Waagen og Katrine Elise Pedersen.  Foto: Mariann Dybdahl

Utstillingen «Sex Ecologies» er resultatet av et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Trondheim og The Seed Box. Sistnevnte er et internasjonalt program ved Linköping universitet i Sverige som forsker på sammenhengen mellom mennesker og miljø.