Nabolaget ønsker et museum velkommen til Leüthenhaven. Andre vil se på flere muligheter

Forslaget om å bygge et nytt museum for kunst og design på Leüthenhaven har satt fart i diskusjonen om andre mulige alternativ for hva som kan bygges der.

Einar Kristiengård og Arne Gran foran bygården som vender mot Leüthenhaven.  Foto: Annemona Grann

Etter at Museene i Sør-Trøndelag, Mist, leverte sin innstilling om å legge det nye kunst-og designmuseet på Leüthenhaven, våknet også den generelle debatten om hva som faktisk bør skje med tomta.