Vil kjøpe teaterbygget - nå får de ja fra politikerne

Frem til nå har teateret leid lokalene. Nå vil de overta eiendommen selv.

Rosendal Teater ønsker å kjøpe opp teaterbygget de holder hus i i Innherredsveien.   Foto: Morten Antonsen

Rosendal Teater har siden 2019 holdt til Innherredsveien. Frem til 2039 har de en leieavtale med huseier, Trym Næring AS. Nå ønsker teateret å benytte seg av opsjonen og kjøpe eiendommen. Opsjonsfristen går ut 12. april og huseier har uttalt at de ikke ønsker å utsette fristen.