- Det eneste miljøvennlige, er å ikke bygge nytt

Bærekraftperspektivet er mangelfullt utredet i rapporten om hvor et nytt museum skal ligge. Det mener både kunstnere, forskere og politikere.

Mist ønsker helst å bygge et helt nytt museum på Leüthenhaven.   Foto: Illustrert av Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh

- Vi savner bærekraftperspektivet i denne museumsdebatten. Det burde vært tillagt langt større betydning. Det sier kunsthåndverker Axel Becker. Han sikter til rapporten fra Museene i Sør-Trøndelag, Mist, om hvor det nye kunst- og designmuseet skal ligge.