Hun fikk lærerinnen fra helvete

Dypt personlig og svært gjenkjennelig om rørende og forferdelige livserfaringer fra barneskolens klasserom.

Herskeren over klasserommet: Ane Marit Sæther formidler med overbevisning autoriten til læreren hun fryktet i skoleårene. Musikk med mer fra Erlend Smalås og Martin Smidt utfyller scenebildet og historien.   Foto: Arne Hauge

Aldri er vi så små og autoritetspersonene så store som i de aller første skoleårene. Derfor kan skolemiljøet få avgjørende betydning for mye i senere liv.