Høring om det nye kunst-og designmuseet:

Lanserte «Trondheimsmodellen» som nytt alternativ

Mange vil ha ny utredning av null pluss-alternativet som inkluderer Kunstmuseets bygg i Bispegata.

Trondheimsmodellen forsøker å utvikle de to eksisterende museumsbyggene for å imøtekomme dagens og fremtidens behov, ifølge arkitektene bak modellen.  Foto: privat

Bystyrets kultur-, idretts- og friluftslivskomite (KIF) arrangerte mandag kveld en åpen høring om tomtealternativene for det nye kunst- og designmuseet i Trondheim. Bakgrunnen for høringen var KIF-komiteens ønske om å få frem ulike synspunkter, forslag og innspill før det tas en endelig beslutning i komiteen og i bystyret.