Flukt fra fortida

Datter av flyktning roter i moras ungdomsminner.

Tenåringen Alex i Montreal roter i moras minner.   Foto: Haut et Court, Abbout