- Ikke bare én fasit på hva som vil være en vellykket løsning

Trøndelag Teater beholdt det gamle bygget da de utvidet på 1990-tallet.

- Alle de fem scenene ved Trøndelag Teater er like viktige. Men de to første scenene har en ekstradimensjon som den historiske kontinuiteten for hele teateret, påpeker teatersjef Elisabeth Egseth Hansen (t.v.) og direktør Berit Tiller.  Foto: Espen Bakken

- For oss var det aldri noe alternativ at vi ikke skulle være her. Den tanken har aldri slått oss. Det har entydig vært positivt å bygge på det gamle teateret, sier Berit Tiller, direktør ved Trøndelag Teater. Hun var med og planla utbyggingen av den nye delen ved Trøndelag Teater som foregikk frem mot 1997, og hun er der fortsatt.