Smertepunktet som skiller kvinner og menn

Er du kvinnelig leser, treffer du i denne romanen en å dele erfaringer med. Er du mannlig leser, får du innsikt i en verden som er lukket for deg.

Olga Ravn har begått et umåtelig vellykket forsøk på å dele en genuint kvinnelig erfaring med mannlige lesere.  Foto: Laerke Posselt

«For ein frykteleg ting å verta mor. Det er som å vakna frå ein søt draum der menn og kvinner er like.»