- Det er et langt hyggeligere kunstmiljø i Trondheim enn mange andre steder

Mange av årets avgangsstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim, KiT, blir værende i byen.

Masterutstilling ved Kjøpmannsgata ung kunst, K.U.K.: F.v. Cathrine Hovdahl Vik, kunstnerisk leder K.U.K., og studentene Harald Bredholt, Charlie Fjätström, Joshua Dekia, Malakias Liebmann, Vilde Rudjord, Madeleine Heyman, Gunilla Hasselrot Eriksson, Karl M. Nyborg. Peik Elias.  Foto: Annemona Grann

Årets master-avgangsutstilling ved Kunstakademiet i Trondheim, KiT, viser verk av 19 studenter på 18 forskjellige steder i Trondheim, i tillegg til Nils Aas Kunstnerverksted i Inderøy. I løpet av de tre ukene utstillingen varer vil en rekke forestillinger og arrangementer foregå rundt omkring på de ulike stedene. Og flest verk kan du få med deg på Kjøpmannsgata ung kunst, K.U.K..