Rocksagt:

Tre sider av samme sak

Alle virkelig gode visesangerne er egentlig ikke visesangere.

Talent og tullball: Gjøgleriene til Knutsen (Øystein Dolmen) og Ludvigsen (Gustav Lorentzen) førte til at norsk barnekultur fikk en finger mindre å rutte med. 

God pop på norsk har ikke alltid hatt gode kår.