Kommentar:

Den gode samtalen

Et nesten 350 sider langt intervju med en aldrende, nesten blind forfatter, rehabiliterer langt på vei vår tids mest forurensede uttrykksform: Intervjuet.

Begavede samtaler: Kjell Askildsen sammen med Alf van der Hagen som har skrevet samtaleboken «Kjell Askildsen. Et liv».  

Når så du, hørte du eller leste du sist et godt intervju? Heldigvis er det rett som det er fortsatt lysende eksempel i de fleste medier, men du skal ikke lese mange aviser, høre mye på radio eller se mye på tv, for å fastslå at det er langt mellom drammene.