Folk får fritt innsyn i Hannah Ryggens kjærlighetsbrev

Flere titalls kjærlighetsbrev mellom kunstnerne Hannah og Hans Ryggen er nå tilgjengelige for publikum på Gunnerusbiblioteket i Trondheim.

Den svenske kunsthistorikeren Pia Widell har samlet på bilder, brev og gamle skisser av kunstneren Hannah Ryggen (1894−1970) i mer enn 30 år.