- Kjapp dere, politikere – det går for tregt

– Skrid til verket, bestem dere, sier Kosmoramadirektør Silje Engeness og får støtte fra flere.

Fra venstre Hilde Opoku (Miljøpartiet), Berit Tiller (H), debattlederne Siri Wahl Olsen og Stian Wallum, ordfører Rita Ottervik (Ap), Ottar Michelsen (Sv) og Marte Løvik (Sp) diskuterte brededekultur, kuturbyutviking og visjoner for kulturfeltet.   Foto: Richard Sagen

Olavshallen, Litteraturhus, Avant Garden. Kulturhusprosjektene i Trondheim går på tålmodigheten løs.