Svartlamoen legges under lupen

Trondheim kommune er i gang med å granske tilstanden på Svartlamoen. Torsdag blir bydelens framtid diskutert.

Rufsete: - Det ser rufsete ut, men man skal ikke skue hunden på hårene, sier byantikvar Gunnar Houen om husene på Svartlamoen. 

«Hva skal skje med Svartlamon?» er spørsmålet som blir stilt når beboere, byplanleggere, kunstnere, byantikvar og andre møtes for å diskutere bydelen i Verkstedhallen.