Serie: Kunstnere og intellektuelle om Europa:

Rapport fra et mørkere Tyskland

Bak ballongene og applausen som har møtt flyktninger på tyske togperronger, finnes et dystrere Tyskland.

Det har virket som om ingen har brydd seg, sier Anetta Kahane. Men kanskje var det bare at folk ikke så hva de selv kunne gjøre. 

– Jeg er både rørt og forbløffet, sier Anetta Kahane, lederen for den antirasistiske Amadeu Antonio-stiftelsen. Over hennes egen fortid ligger også et mørke.