Sterke bilder om krigens redsler

At gode naboer dreper hverandre og at uskyldige mennesker lider i en meningsløs krig har dessverre ikke bare en historisk dokumentasjon.

Krigens ofre: Elden er i årets utgave er et tydelig antrikrigsdokument. Rammen og hiostorien er 300 år gammel, men føkes uhyggelig relevant i 2014. 

Det er 20 år siden Elden så dagens lys, handlingen er fra den store nordiske krigen på 1700-tallet, men i de sterkeste øyeblikkene i årets oppsetning handler det virkelig om her og nå. Unge gutter skrives ut til en meningsløs krig og kan se frem til måneder og år med utarmende lidelser. De lider selv, og utsetter andre for for lidelser. Om de overlever, kan de likevel aldri bli de samme.