Kong Olav står fjellstøtt

Det er trippel-jubileum på Stiklestad, og det feires med en vital oppsetning som både markerer Spelets egen historie, Olavs rolle som nasjonsbygger - og Olavsarvens religiøse og åndelige grunnlag.

Kongen i grottekvenna på Stiklestad.  Foto: Leif Arne Holme

Det er 60 år siden «alle spels mor» ble satt opp for første gang, 200 år siden Norge fikk sin grunnlov og ble en selvstendig nasjon - og (sannsynligvis) tusen år siden Olav Haraldsson ble døpt. I 2014 gjenoppleves det siste døgnet før Olav falt ved slaget på Stiklestad med bevæpnet politi til stede, og ekstra bevoktning av landets utenriksminister.