FØR OG NÅ

Skansen 1931 og 2015

Seilbåtene duver i fortøyningene på Skansen i dag som på 1930-tallet, lunt innenfor moloene som skjermer mot fjorden.

Før og nå: 2015: Kjell A. Olsen. Postkort 1931: Utgitt av Eberh. B. Oppi, Oslo.

De solide moloene var en del av havneplanen fra 1912 og ble bygd like etter. Mens det den gang var mye industri i området, fikk Skansen etter hvert mer preg av fritidsaktivitet og rekreasjon.