Lytter til støy fra veier som ennå ikke er bygd

Sintef utvikler et simuleringsverktøy som gjør det mulig å lytte til støy fra veier som ennå ikke er bygd.

Lager lyd: Erlend Viggen og kolleger ved SINTEF IKT har laget et simuleringsprogram. Dermed kan man høre en gitt lydsituasjon mens veier og boligområder ennå er på planleggingsstadiet.   Foto: Guro Kulset Merakerås

I dag er støykart med fargekoder det eneste veimyndighetene har å by på når de skal vise berørte parter hva en ny vei eller en omplassert vei vil innebære.